top of page

Giới thiệu RoyalABC dành cho giáo viên - Tiếng Anh

  • 24bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

Giới thiệu Học viện Giáo dục RoyalABC, nơi các giáo viên trở thành Nhà giáo dục Mầm non được Chứng nhận RoyalABC™. Các khóa học được thiết kế để đủ điều kiện, đào tạo và đẩy nhanh quá trình đào tạo giáo viên nhằm giúp nhiều nhân viên hiện tại của bạn (và những người mới tuyển) trở thành Nhà giáo dục mầm non thành thạo, sử dụng nền tảng RoyalABC™. Bắt đầu với Cấp độ A, khóa học Nhập môn dành cho nhà giáo dục đầu tiên có một loạt 10 video hướng dẫn ngắn. Sau khi hoàn thành khóa học, Nhà giáo dục sẽ có đủ điều kiện để bắt đầu giảng dạy với RoyalABC trong lớp học.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Tổng quan

Giá

20,00 AU$

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page