top of page

Câu hỏi thường gặp

Trả lời cho những câu hỏi của bạn

CHI PHÍ LÀ GÌ?

Chương trình đào tạo hiện đang miễn phí cho tất cả giáo viên muốn tìm hiểu thêm về RoyalABC.

TÔI CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÔNG?

Có, bạn sẽ được gửi chứng chỉ qua email sau khi hoàn thành thành công tất cả nội dung và bài kiểm tra.

NẾU TÔI MUỐN BIẾT THÊM THẾ NÀO?

Bạn có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi qua email, nói chuyện với nhà phân phối hoặc nguyên tắc của bạn hoặc kiểm tra mạng xã hội của chúng tôi để biết thêm thông tin và khi các khóa học mới được phát hành.

bottom of page