top of page
HomeVideo_edited.jpg

HỌC VIỆN ROYALABC DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHÀO MỪNG BẠN

BETT Finalist.jpeg

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Học viện RoyalABC dành cho những giáo viên muốn biết thêm về cách tận dụng tốt nhất RoyalABC trong lớp học của họ. Khóa học Cơ bản của chúng tôi dành cho những người mới bắt đầu sử dụng RoyalABC. Các khóa học cấp cao hơn sẽ sớm được cập nhật.

Ngôn ngữ hiện đang được hỗ trợ bao gồm tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Distance Learning
bottom of page